Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

Sylitol® RapidGrund 111

Tixotropná penetrácia na báze minerálnych látok, ktorá nesteká,optimalizovaná pre nanášanie valcom.

          

Účel použitia

Sylitol® RapidGrund 111 je ideálny pre efektívnu aplikáciu valcom. Transparentný, na minerálne podklady  ktoré sú vysoko  alebo nerovnomerne savé. Ideálny pre ošetrenie poréznych, savých podkladov, ako sú  minerálne omietky, staré disperzné a silikátové farby, vápenno-pieskové murivo, porézny betón, prírodný kameň a ľahčený betón. Pre úpravu konzistencie disperznej, silikátové omietky a farby.

Vlastnosti

  • Spevňujúci, stužujúci penetračný základ
  • Aplikácia zabraňujúca odkvapkávaniu
  • Čistá a spoľahlivá aplikácia

Materiálový základ

Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi podľa DIN 18 363

Balenie/veľkosti balenia

2,5 a 10 L

Farebné odtiene

Transparentný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca. 1,1 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1 Interiér 2 Interiér 3 Exteriér 1 Exteriér 2
+ + + + +

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady

Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

Príprava materiálu

Ideálny pre nanášanie valčekom, ale je možné ho nanášať štetcom. Aplikácia pomocou zariadenia Airless je možná, ale pravdepodobne to spôsobí ďalšiu hmlu nástreku.

Pred použitím krátko  zamiešajte.

Riedenie

Vhodný ako riedidlo riedený v pomere 1: 1 s vodou pre všetky fasádne a interiérové farby Sylitol® ako aj omietky.  Vezmite prosím na vedomie príslušné technické listy pre fasádne a interiérové farby Sylitol® a pre fasádne omietky Sylitol®. Pre použitie ako penetračný náter môže byť Sylitol® RapidGrund 111 zriedený až na 2 obj. dielmi vody. Neridený Sylitol® RapidGrund aplikujte optimálne pomocou valca. Pokiaľ  je to nutné, zrieďte 1 dielom vody a navlhčíte mokrým štetcom, pokiaľ nebude podklad  celkom nasýtený. Pokiaľ sa  penetračný náter riedi  vodou, nanášanie valčekom sa už neodporúča.

Spotreba

Cca. 100-300 ml / m2, v závislosti na nasiakavosti  a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +8°C až max. +30°C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.

Náradie

Základný náter je možné aplikovať valcom (valec s výškou vlasu 13-15 mm) alebo štetcom .

Čistenie nástrojov

Po použití umyte náradie vodou.

Upozornenie

Neaplikujte na priamom slnku, za dažďa, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti (hmle) alebo

silného vetra. V prípade potreby použite na lešení ochranné siete. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo nočných mrazov, buďte opatrný. Nevhodné podklady sú smaltované povlaky, podklady so soľným výkvetom, plasty a drevo. Nevhodné pre vodorovné povrchy ovplyvnené vodou. U povrchov s nízkym sklonom sa uistite, že je dostatočný odtok vody.

Kompatibilita s inými nátermi: Kompatibilný iba s disperznými silikátovými výrobkami. Sylitol®RapidGrund 111 sa nesmie kombinovať s inými materiálmi.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Platia informácie v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy