Kolorovacie centrum a showroom DeckColor

Produkty

CAPAROL Samtex 20

Interiérová vinylová farba Caparol SAMTEX 20 je určená pre trvalé nátery…

         

Účel použitia

Interiérová vinylová farba Caparol SAMTEX 20 je určená pre trvalé nátery na všetky obvyklé vnútorné plochy vhodné pre disperzné farby. Vhodná najmä pre tenko vrstvové  nátery štruktúrovaných podkladov. Farba vykazuje minimum emisií a neobsahuje rozpúšťadla (E.L.F.). Vďaka svojím vlastnostiam  je doporučená najmä pre steny  obytných miestností, kancelárii, hotelov, škôl, zdravotníckych zariadení, ktoré sú vystavované častému umývaniu a čisteniu (ako napr. soklové časti chodieb, schodište, kuchyne, kúpeľne, detské izby, murivo v blízkosti postelí a
krbov). Tato farba  sa obzvlášť hodí na sklo textilné tapety.

Vlastnosti

– riediteľná vodou
– s nízkym zápachom
– minimum emisií, neobsahuje rozpúšťadlá
– vysoko čistiteľná, odolná voči vodným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom

Materiálový základ

Polyvinylacetátová živičná disperzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 l; 10 l a 15 l

Farebné odtiene

Báza 1 (X1): biela
Báza 2(X2):
Báze 3 (X3): transparentná
Farbu Samtex 20  je možno  tónovať v systéme ColorExpress

Stupeň lesku

Pololesklá < 60 (úhel 60°) a > 10 (úhel 85°) podľa STN EN 13 300

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom .
Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení  minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Odolnosť proti oderu za mokra

podľa normy STN EN 13 300: trieda 1

Kontrastný pomer

trieda  2  pri spotrebe 7,5 m2/l na jednu vrstvu

Maximálna veľkosť častíc

jemná (<100 mikrónov)

Hustota

cca 1,4 g / cm3

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

sd <0,2 m

Spracovanie

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Vnútorné omietky skupín PII a PIII
Pevné, normálne nasiakavé omietky možno natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne,
nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter Caparol Tiefgrund LF, alebo
CapaSol LF.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápenné skupiny P IV
Aplikujte základný náter Caparol-Haftgrund alebo Capagrund. U omietok, kde bola odstránená
glazovaná plocha očistite od prachu a aplikujte základný náter Caparol Tiefgrund TB.

Sadrové dosky
Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF. alebo Caparol
Tiefgrund TB. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter pre zlepšenie priľnavosti
prípravok Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Sadrokartónové dosky
Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite
prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Ďalej naneste základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund,
SamtGrund E.L.F. alebo CapaSol LF. U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s
nebezpečenstvom zafarbenia, preveďte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón
Aplikujte základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným pitnou vodou v pomere 1: 3.
Murivo z vápenopieskových tehál a lícových tehál natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery
Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte
základný náter prípravkom Caparol Haftgrund alebo Capagrund.

Nenosné nátery
Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na
slabo nasiakavé hladké plochy preveďte základný náter prípravkom Caparol-Haftgrund. Na hrubé
porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby alebo CapaSol LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

Nátery glejovými farbami
Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB. Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety
Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom
Caparol-Tiefgrund TB.

Plochy napadnuté plesňami
Plesne odstráňte mechanicky za mokra (napríklad kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy
napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Preveďte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silno napadnutých plochách preveďte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho
prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund alebo Caparol AquaSperrgrund.

Drevo a drevené materiály
Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami  Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte.

Spôsob nanášania

Použite štetec, valček alebo striekacie prístroje
nanášania prístrojom airless:
uhol nástreku: 50°
tryska: 0,015 – 0,017″
tlak nástreku: 150 – 180 bar

Riedenie

Farbu Samtex 20 odporúčame neriediť. V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5% pitnej vody

Spotreba

Cca 110 ml / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty pre spracovanie: + 5 ° C pre okolitý vzduch a podklad
Horná hranica teploty pre spracovanie: + 30 ° C pre okolitý vzduch a podklad. Pretierať možné cca po 16 hodinách, keď je podklad „teplo-suchý“ na dotyk. V prípade, že je povrch studený na dotyk, počkajte dlhšie. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

Čistenie nástrojov

Prístroje vyčistite ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Pred spracovaním skontrolujte presnosť farebného tónu.

Poznámky

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá
povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s
chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné
informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

Likvidácia

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy
a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01
02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).
Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, konzervační
prostředky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Na stiahnutie

Technické informácie

Bezpečnostné listy